David Sereda bespreekt zijn onderzoek naar solid-state fysica en hoe een nulpunt energiegenerator te bouwen op basis van wat hij heeft geleerd.

Sereda citeert het werk van Paul Dirac aan halfgeleidergaten waaruit bleek dat deze gaten de bron waren van vrije elektronen in kristallijne halfgeleidermaterialen. Volgens Sereda kunnen deze gaten worden gemanipuleerd en kunstmatig worden vergroot, waardoor halfgeleiderkristallen een eindeloze stroom elektronen kunnen produceren uit de "Dirac Sea" van Nulpunt Energie.

Sereda beschrijft ook de kristallen krachtcellen van John Hutchison en citeert gesprekken met Hutchison die hem hebben doen geloven dat de kristallen krachtcellen omgevingselektrische veldenergie in stroom omzetten in plaats van rechtstreeks uit het Nulpunt Energie veld te tappen.

De opvattingen van Sereda over Nulpunt Energie zijn afkomstig van zijn werk in resonante harmonische elektronische velden en de elektromagnetische eigenschappen van kristallen in vaste toestand.

Germanium diodes, zoals daar zijn: OA47, OA81, OA90, OA91, OAZ210, IS689, 1N34A, 1N42, 1N60, AAZ17, en AA119 bevatten genoemde halfgeleidergaten.